top of page

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Informații generale

Site-ul www.caselemnbernard.ro aparține și este operat de Case Lemn Benard srl, cu sediul social in comuna Drajna, judetul Prahova, CUI 33919699, Reg. Com. J29/2589/2018. Case Lemn Bernard respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale clienților și vizitatorilor site-ului, numiți în continuare Utilizatori.

Ce fel de date cu caracter personal prelucram și de ce sunt colectate

Date pe care le colectăm: numele și prenumele, adresa de livrare, număr de telefon, adresa de e-mail. În cazul în care Utilizatorii, în calitate de comercianți, solicită o factură fiscală, sunt colectate datele de înregistare ale firmei precum codul fiscal. In situațiile în care este necesară rambursarea sumelor achitate, acest lucru se va face prin transfer bancar în contul Utilizatorului solicitant, si se va procesa și numărul de cont bancar pentru a se putea realiza rambursarea.

Activitățile de colectare și procesare a datelor sunt guvernate de Politica de Protecție a Datelor.

Case Lemn Bernard se angajează să folosească datele personale ale Utilizatorilor doar în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, cu scopul de a inlesni procesul de comandă și de livrare a produselor, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia. Datele furnizate de Utilizatori sunt necesare in cadrul procesului de  ofertare de pret sau trimitere de informatii despre produsele si serviciile Case Lemn Bernard; pentru contractele incheiate cu Utilizatorii, si pentru planurile de constructie sau schite in vederea obtinerii de devize de pret sau pentru a informa Utilizatorii cu privire la ultimele produse și servicii de care a fost interesat.

Prin intermediul formularului de contact primim cu consimtamantul Utilizatorilor numele si prenumele acestora, precum și adresa de e-mail si numarul de telefon la care doresc să fie contactați. Mesajele trimise prin intermediul formularelor vor fi păstrate pentru soluționarea solicitării Utilizatorilor, si pentru gestiunea ulterioara a informatiilor transmise si a produselor comercializate.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pot fi folosite pentru a contacta prin e-mail, telefon, mesaje text, posta Utilizatorii doar în legătură cu produsele si serviciile oferite de Case Lemn Bernard.

Partajarea datelor Utilizatorilor

Pentru îndeplinirea scopului de prelucrare, Case Lemn Bernard poate dezvălui datele Utilizatorilor către partneri și entități care sprijină desfășurarea activității noastre (de exemplu: firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale / locale. Datele personale ale Utilizatorilor nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene. Totodată, datele personale ale Utilizatorilor nu vor fi comunicate în nici un caz către terțe părți altfel decât în scopurile menționate în prezenta Politică de Confidențialitate. Acest lucru înseamnă inclusiv că nu vor fi oferite altor entități pentru transmiterea de către aceste terțe părți de materiale de marketing.

Perioada de stocare a datelor

Datele Utilizatorilor sunt pastrate doar pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care deținem datele, pentru aduce la îndeplinire nevoile dumnevoastră sau pentru a îndeplini obligațiile impuse de lege.

Temeiul legal al prelucrării

Datele cu carcater personal sunt procesate în conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European și Comisiei Europere din 27 aprilie 2016. Procesăm datele Utilizatorilor pe baza consimțământului exprimat la momentul înregistrării pe site și la momentul confirmării tranzacțiilor comerciale. Consimțământul Utilizatorilor cu privire la procesarea datelor personale ce le aparțin este voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care Utilizatorii refuză să își exprime acest consimțământ, înregistarea lor și obtinerea de informatii prin intermediul site-ului nu va fi posibila.

Drepturile Utilizatorilor

Utilizatorul poate cere ștergerea tuturor datelor personale pe care le deținem despre el. Există , totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi situația în care unele date sunt prelucrate pentru îndeplinirea unor obligații legale, sau in cazul in care sunt prelucrate pentru constatarea sau apararea unui drept în instanță.

Alte drepturi ale Utilizatorilor

- Dreptul la corectarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete

- Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către Case Lemn Bernard a datelor cu caracter personal

- Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimțământului oferit înaintea retragerii acestuia

- Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal a Utilizatorilor, în situațiile în care și-a retras consimțământul, când prelucrarea nu mai este necesară sau când prelucrarea respectivă este contrară legii

- Dreptul la portabilitatea datelor ce îi permite Utilizatorului să ceară transmiterea unei copii a datelor prelucrate pe care le-am primit de la el, către o altă entitate indicată de acesta

- Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bulevardul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, București, cod poștal 010336, România, telefon +40.0318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro

bottom of page